Sunday, April 23, 2017

Boating, Fishing and Hunting in Newfoundland and Labrador, Canada 1965 – 66 (Photo Albums) (Volume 1) (Catalan Edition)

April 13, 2017 by admin  
Filed under Fun-books-documentaries

Boating, Fishing and Hunting in Newfoundland and Labrador, Canada 1965 – 66 (Photo Albums) (Volume 1) (Catalan Edition)

Una colleccio de 49 fotografies historiques amb títols originals sobre el canotatge, la pesca i la caca a Terranova i Labrador, Canada 1965-1966 [Incloent imatges grafiques d'una caca de foques] Feta per John Penny un jove de 18 anys d’edat, professor Voluntary Service Overseas (VSO) des del Regne Unit, que va viure i va treballar a l’escola de la comunitat local de 1965-1966. Les fotografies fan una important contribucio a la historia cultural, educatiu i natural del periode i bellament representen el ric tapís de la vida en i al voltant de Nain en el moment. Cada album de fotos es centra en diferents aspectes de la forma en que la comunitat de vida. Si us plau noti: alguns lectors poden trobar algunes de les fotografies inquietants. [Fotografia de la portada: apedacant xarxes a la Wharfe, fotografies cortesia John Penny] [Catala Edició]

Rating: (out of reviews)

List Price: $ 11.99

Price: $ 9.82

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes
Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button